GAL6

 

GAL6 - BEVEZETŐ
 
gal6 egy böngésző alapú, körökre osztott és fordulókra tagolt, sci-fi, stratégiai játék, ahol egyetlen osztatlan térben található az Univerzum összes lakója.
 

Összefoglaló 

A gal6 univerzumába regisztrációt követően bárki az interneten keresztül teljesen ingyenesen, szabadon beléphet. Regisztrációt követően minden hadúr kiválaszthatja a 6 különböző faj közül a neki tetszőt, majd ezt követően egy planéta tulajdonosává válik, ahol lehetősége van nyersanyagot termelni, kutatásokat végezni, gyárakat építeni. Mivel a nyersanyagkészlet korlátozott, ezért minél előbb gondoskodnia kell az utánpótlásról és a planétája védelméről az ellenséges agresszióval szemben. A gal6 alapvetően a nyersanyagért és a nyersanyag termelő plasmatorok birtoklásáért folytatott háborúkról szól, ahol nagy szerepet kap az egyéni előmenetel mellett a csapatjáték, szövetségek kötése és a politika. A cél olyan ütőképes hadsereg létrehozása amely megvéd a támadásoktól és győzelemre segít.

Háttértörténet 

A háttértörténetet Kovács „Tücsi” Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője állította össze. A történet szerint a gal6 Univerzumát az Asconok hozták létre, ahova a világűr hat legagresszívebb faja nyerhet csak bebocsátást.

Asconok

Egy olyan rejtélyes ősi nép, amelynek se kialakulása, se történelme, sőt későbbi eltűnésének oka sem ismert. Nevüket az astrum constructum - csillagépítők rövidítésből származik. Nekik köszönhetjük a gal6 Univerzumának létrehozását, és ők alkották meg a mindenkire érvényes univerzális törvényeket.

UFFIH 

Az Univerzumot alkotó hat faj közösen alapította meg az Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatalát, amelynek feladata a szabályok és törvények megfogalmazása, és gondoskodni e szabályok betartatásáról a rend fenntartása érdekében.

Fajok 

A gal6 univerzumát 6 egymástól merőben különböző faj képviselői népesítik be. Mindegyik fajnak megvannak a csak rá jellemző pozitív és negatív tulajdonságai, amelyek más fajok fölé emelik és sebezhetővé teszik. Megalkotásuknál fontos szempont volt, hogy minden játékos megtalálja a saját játékstílusára leginkább jellemző típust.

Khaduuii

A Khaduuii faj jellegzetessége, hogy nem csak támadja az ellenséges flottákat, hanem képes azokat blokkolni is a csata során. Az ellenfél blokkolt hajói így hasznavehetetlenekké válnak a csata hátralevő részében. A történet szerint ez azzal magyarázható, hogy a Khaduuii faj Atlantisz népe leszármazottjának vallja magát, és annyira tiszteli az életet, hogy ettől még ellenségeit sem akarja megfosztani.

Digitrox 

A Digitrox fajt főleg azoknak a játékosoknak érdemes választani, akik az egyéni játékélményt preferálják. Mivel ez a faj rendelkezik a legerősebb planétavédelmi rendszerekkel, így nagy eséllyel képes megvédeni magát önállóan is. Viszont ennek ára van! A Digitrox faj hajói a leglassúbbak a hat faj közül, így támadásra nem igazán alkalmasak!

Piraati 

A gal6 kalózai, különleges képességük, hogy a csatákban nem csak nyersanyagot és plasmatort zsákmányolnak, hanem képesek hajólopásra is az ellenfél flottáiból. Flottáik gyorsak és erősek, így egyaránt szerepet kaphatnak támadáskor és védekezés esetén is.

Human 

Azok, akik korábban már játszottak más MMO játékokkal és megszerették a Human fajt, lehetőséget kapnak, hogy a gal6-ben is kipróbálják kedvencüket. A Human faj a gal6-ben sokszínű flottájával tűnik ki, semmilyen különleges képessége nincs, viszont az egyik legtöbb hajótípussal a Humanok rendelkeznek, így népszerűségük töretlen a régi, technikás játékosok és a frissen csatlakozók között egyaránt.

Shin 

A Shin faj testesíti meg az Erő gonosz oldalát, flottáikról és planétájukról szinte lehetetlen pontos adathoz jutni, mert képesek az álcázásra, így az ellenfél soha sem tudhatja biztosan, hogy éppen egy elterelő hadművelet részese, vagy egy erős Shin flottával találja-e szembe magát.

Zyk 

A Zyk faj a gal6 bogarai, hatalmas kolóniáik nagyon olcsó, de annál törékenyebb hajókkal támadják az ellenfelet, erősségük inkább a hatalmas létszámban, mint a flottájuk tűzerejében rejlik.

Nyersanyagok 

Minden planéta fejlődési lehetőségét, illetve nagyságát a birtokában lévő nyersanyagok mennyisége határozza meg. A plasmatorok felfedezése óta az univerzumban mindössze három nyersanyagot használnak: fémet, kristályt és az üzemanyagként funkcionáló nariont, mivel ezekből az univerzum minden ismert anyaga előállítható. Nyersanyag szükséges a gyárak, az űrhajók és a védelmi rendszerek építéséhez, a technológia fejlesztéséhez, a gyártáshoz és a flották mozgatásához egyaránt. Saját planétádon kívül ez a három nyersanyag csakis a plasmatorokon termelhető!

Plasmatorok 

A plasmatorok az űrben keringő önműködő gyárak, amelyek felhalmozott készleteikből három nyersanyagot képesek előállítani: fémet, kristályt és nariont. A nem termelő plasmatorokat tudod termelésbe állítani („beindítani”). Azt is eldöntheted, hogy a plasmatorokon milyen nyersanyagot szeretnél termelni. Ez a döntésed végleges, nem megváltoztatható! Egy plasmator beindítása után csak egyféle nyersanyagot tud termelni.

Felépítés 

Regisztrációt követően mindenki egy saját planéta felett rendelkezhet, ahol a fajának megfelelő technikák segítségével kutathat, fejleszthet, nyersanyagot termelhet, építhet, flottát gyárthat, felderíthet, kémkedhet. Mikor már elég erősnek érzi magát és érdekei is azt diktálják, háborút indíthat más planéták értékeinek megszerzésére, akár egyedül, akár szövetségbe tömörülve. Egyedülálló módon az országa zászlaja alatt akár egy másik ország planétái ellen is csatázhat. Minden planéta egy maximum 10 főből álló galaxis része. Galaxison belül a planéták egymás természetes szövetségesei. 10 galaxis alkot egy rendszert. A planétáknak lehetőségük van szövetséghez csatlakozni. Az egy szövetségbe tömörült planéták száma maximum 100 fő lehet, ez a szám – ideális esetben – megegyezik egy teljes rendszer létszámával. A legnagyobb egység a galaxisban a régió, amely a planéták tulajdonosainak valós vagy preferált országa.

Harcrendszer 

A csaták résztvevői 

Az univerzum egyik legfontosabb és egyben legizgalmasabb alapeleme a csata. A gal6 egyedülállóan összetett, különleges, de mégis könnyen elsajátítható harcrendszerrel rendelkezik. A csatákban különböző osztályokba tartozó űrhajókból álló flották vesznek részt. Minden faj ugyanazokból a hajóosztályokból gyárthat hajókat (Vadász, Naszád, Fregatt, Romboló, Cirkáló vagy Csatahajó). Egy osztályon belül több hajótípussal is rendelkezhet egy faj. Fontos stratégiai elem, hogy a hajók flottába rendezhetőek, az ellenfél haderejének megfelelően. Flottáink az egyéni támadás mellett összeállhatnak alkalmilag más planéták flottájával, vagy akár állandó szövetséges, sőt régiós (regisztrált ország szerinti) haderővé, így egyesítve erőiket. A flottáink mellett lehetőség van planéta védelmi rendszerek kiépítésére is, amelyek közvetlen utasítás nélkül is képesek ellenállni a támadásoknak, amíg a felmentő sereg segítségükre nem érkezik.

A Hajók 

A különböző fajok által választható hajók számos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek döntően befolyásolják a csaták kimenetelét. A paraméterek és tulajdonságok összességéből adódik, hogy mindegyik faj valamennyi hajója eltérő! Minden hajónak vannak célpontjai (elsődleges, másodlagos, harmadlagos) amelyek megmutatják, hogy az adott hajó milyen sorrendben lő az ellenséges hajókra, viszont ha az ellenséges hajóosztály nem szerepel a célpontok listáján, akkor arra a hajónk nem fog tüzelni. A speciális tulajdonságú hajókkal lehet kémkedni, nyersanyagot zsákmányolni vagy a planéta védelmi rendszert támadni. Ezek a hajók más feladat elvégzésére alkalmatlanok. A hajók további tulajdonságai a kezdeményező készség, manőverezési képesség, fegyverszám, találati pontosság, hárító pajzs, sebzés és a lövő erő.

Utazás 

A gal6-ben a hajók a térhajlítás segítségével közlekednek, amelynek során nem támadhatóak meg, és már az utazás megkezdése előtt rendelkezniük kell a visszaútra szükséges üzemanyag (narion) mennyiséggel. Az utazás idejét befolyásolja a megtenni kívánt távolság, a flotta leglassabb hajójának menetideje és a hajtóművekre vonatkozó fejlesztések készenléti állapota. Ezenkívül vannak olyan szövetségi fejlesztések is, amelyek lehetővé teszik a szövetségi tagok gyorsabb haladását.

A csata jellemzői 

Mivel az egész univerzum egy hatalmas csatatér, ahol csak limitált idő jut a planéta csinosítgatására, elengedhetetlen minél előbb megszerezni a túlélést biztosító harci tapasztalatot. Lehetőség van

 • több hullámban harcolni
 • több irányból előretörni
 • támadást időzíteni egy előre meghatározott időpontra.

Mint a valóságban, úgy itt is kihatással lehetnek a csata kimenetelére a különböző külső körülmények (támadási alakzat, véletlen stb.) Ez a rendszer gondoskodik arról, hogy hihetetlenül sokszínű legyen az univerzum lételeme, a csata. Így az egyik csatában nyertes stratégia is kártyavárként omolhat össze egy más összetételű ellenség flottáival szemben. A csaták végeztével minden részletre kiterjedő jelentést kapnak a résztvevők, amely gondos kiértékelését követően újabb, még az előzőeknél is eredményesebb taktikát lehet kidolgozni.

A gal6 kreditrendszere 

Akik fordulók közben kapcsolódnak a világba, vagy valamilyen külső ok, hibás döntés miatt komoly hátrányba kerülnének (időhiány, rosszul kivitelezett támadás stb.), azoknak is lehetőségük van a kreditrendszeren keresztül közvetlenül nyersanyaghoz jutni vagy nyersanyagtermelő plasmatorokat vásárolni, esetleg felgyorsítani az aktuális gyártást, kutatást, fejlesztést. A kreditrendszer részét képezi az extra csomag, amely olyan prémium szolgáltatások igénybevételére ad lehetőséget – többek közt –, mint a stratégiai térkép, a késleltethető flottaindítás és a statisztikai rendszerek. A kreditért vásárolható lehetőségek között szerepel még a planéta költöztetése 2 galaxis között és a privát galaxis létrehozása is, ahová a tulajdonos hívhat meg szövetséges hadurakat.

A gal6 fejlesztésének története 

A múlt 

 • 2002-ben indult a játék fejlesztése, egy 4 fős baráti társaság keltette életre az univerzum alapjait akkor még Galactica néven.
 • 2006 őszén pénzügyi befektetők révén új lendületet kap a fejlesztés.
 • 2007 őszén érkezik a fejlesztők mellé az a szakmai befektetői csoport, akiknek irányítása alatt
 • 2009 márciusában egy zárt teszt időszakot követően egy teljesen megújult gal6 univerzum vált elérhetővé, most már nem csak magyar, de angol nyelven is.

A jövő 

 • 2009 év végéig – a fejlesztés második fázisában – a gal6 50 nyelven válik elérhetővé - még fejlesztés alatt áll

A kilencedik forduló újdonságai 

 • Többnyelvű univerzum
 • Teljes designváltás többek közt logikus, áttekinthetőbb menürendszerrel, új kényelmi funkciókkal
 • Grandiózus háttértörténet
 • 4 hónapos fordulók
 • Forduló archívum
 • Részletes, gazdagon illusztrált kézikönyv
 • Professzionálisan szerkesztett Hírportál a gal6 szövetségekkel és régiókkal kapcsolatos aktualitásokról, eseményekről
 • Saját időszámítás (gal6time)
 • Prémium szolgáltatások
 • Stratégiai térkép
 • Komplex, interaktív User box
 • Átdolgozott kreditrendszer
 
 
 WIKIPÉDIA - a szabad enciklopédia